III Edycja Konkursu na „Najładniejszą zagrodę w Gminie Serokomla”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 sierpnia 2014

Celem Konkursu jest propagowanie wśród mieszkańców poczucia estetyki, ładu i porządku w gminie. Zachęcenie mieszkańców do poprawy wyglądu ich nieruchomości. Promowanie pomysłów oraz nowych rozwiązań dekoracyjnych, korzystnie wpływających na wygląd i estetykę  gminy.

Popularyzowanie postaw współodpowiedzialności za stan otaczającego środowiska. Wyróżnienie mieszkańców za osobisty wkład w poprawę wizerunku w  poszczególnych miejscowości w gminie.

Organizatorem Konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Serokomli pod patronatem honorowym Wójta Gminy Serokomla.

 

 Zgłoszenia uczestników będą przyjmowane do dnia

20 sierpnia  2014 r. do godz. 12 :00.

Komisja będzie oceniała zgłoszone zagrody w dniach 21-25 sierpnia  2014 r.

 Rozstrzygnięcie Konkursu   31.08.2014 podczas Festynu ,, Jarmark na wesoło w Gminie Serokomla”

Galeria

  • Powiększ zdjęcie